Nová certifikácia prírodnej a bio kozmetiky NATRUE


Certifikát NATRUE stanovuje vysoký štandard zloženia prírodnej a organickej kozmetiky. Ak nájdete kozmetiku s týmto označením, môžete si byť istý, že spĺňa prísne normy zloženia a dbá na ekológiu.

Ako sa zmenila certifikácia?

Aby bolo logo na prírodnej a organickej kozmetike pre zákazníkov jednoduchšie, od 1.1.2021 menia 3-úrovňovú certifikáciu na dvojstupňovú: prírodnú a organickú.

Nová kozmetika môže byť certifikovaná už len ako prírodná alebo organická (bio). Produkty, ktoré doteraz mali certifikáciu prírodné s organickými zložkami, budú môcť používať tento typ certifikátu, kým mu neskončí platnosť.

Zmena nastala aj v používaní palmového oleja

Certifikát NATRUE dostane prírodná kozmetika, ktorá bude obsahovať certifikovaný palmový olej z udržateľného hospodárstva alebo s certifikátom RSPO.

Roundtable on Sustainable Palm Oil, v skratke RSPO, je globálna iniciatíva, ktorá sa usiluje o udržateľnosť pestovania a používania palmového oleja. Organizácia združuje plantáže, spracovateľov, obchodníkov, mimovládne organizácie pre životné prostredie, ale aj výrobcov a predajcov, ktorí produkujú alebo používajú palmový olej po celom svete.

V roku 2020 organizácia RSPO zastrešovala 19% celkovej výroby palmového oleja.

Palmový olej

Certifikát RSPO musia mať všetky časti dodávateľského reťazca

Dodávateľský reťazec palmového oleja, od trópov po jeho použitie ako prísady v maloobchodných výrobkoch po celom svete, je zložitý.

Aby sa zabezpečila dôveryhodnosť tvrdenia o udržateľnosti na konci dodávateľského reťazca, musia mať certifikáciu všetky organizácie, ktoré preberajú legálne vlastníctvo a fyzicky nakladajú s produktmi udržateľných olejových paliem s certifikátom RSPO.

Certifikát RSPO je zárukou, že pri pestovaní a výrobe palmového oleja, ktorý výrobcovia používajú, nedošlo ku škodám na životnom prostredí a úroveň výroby je udržateľná. Zásady a kritéria sú všeobecným dokumentom pre všetky krajiny. Pretože jednotlivé krajiny majú odlišné zákony, líšia v sa v kultúrnych rozdieloch, požiadavkách na minimálnu mzdu, každá krajina si môže tieto pravidlá prispôsobiť prostredníctvom národných výkladov.

Trvalo udržateľná výroba palmového oleja pozostáva z legálneho, ekonomicky životaschopného, environmentálne vhodného a spoločensky prospešného riadenia a prevádzky.

Zdroj: rspo.org, natrue.org