Spracovanie osobných údajov


Zásady spracovania osobných údajov

Nad svojimi údajmi máte vždy kontrolu. Svoje osobné informácie môžete kedykoľvek aktualizovať alebo požiadať o ich vymazanie.

1. Aké údaje spracovávame?

Údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácií alebo prihlásení na odber obchodných oznámení (napr. e-mailová adresa).
Údaje získané prostredníctvom cookies, ktoré nie sú personalizované a používame ich na skvalitnenie obsahu stránok a vylepšovanie ponuky. Viac o podmienkach používania cookies sa dočítate v samostatnom dokumente so zásadami používania cookies.

Nezbierame a nezhromažďujeme žiadne citlivé údaje.

1.1. Registrácia a prihlásenie do odberu obchodných oznámení

Obchodné oznámenia odosielame výhradne na e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha len na základe vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a neovplyvňuje ďalšie používanie webových stránok. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie po zadaní vašej e-mailovej adresy. Registrovať sa môžu len osoby staršie ako 15 rokov.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz, ktorý je súčasťou e-mailových správ, úpravou vášho profilu v časti "nastavenie e-mailov" alebo nás môžete kontaktovať.

2. Odvolanie súhlasu

2.1. Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely odosielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odvolať buď kliknutím na príslušný odkaz, ktorý sa nachádza na konci e-mailovej správy, cez svoj profil v časti "nastavenie e-mailov" alebo nás môžete kontaktovať s požiadavkou o odvolanie svojho súhlasu.

2.2. Cookies

Ak chcete zrušiť svoj súhlas s ukladaním dát prostredníctvom cookies, môžete tak urobiť vo svojom internetovom prehliadači.

3. Prístup a spracovávanie osobných údajov

3.1. K osobným údajom majú prístup iba naši pracovníci.
Papio.sk ako správca poveruje spracovávaním osobných údajov ďalšie subjekty, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom predávame len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie služby.

3.2. Osobné údaje spracovávame len tak dlho, ako je to nutné na zaistenie služby.
Obchodné oznámenia sú zasielané tak dlho, pokým užívateľov súhlas trvá. Po odvolaní súhlasu so zasielaním obchodných oznámení bude e-mailová adresa z registra vymazaná.
Po zrušení registrácii na webovej stránke bude vymazaná e-mailová adresa zo systému.

4. Prístup k údajom

V súvislosti so spracovaním osobných údajov môžete od nás požadovať:

  • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré spracovávame.
  • Prístup k údajom, ktoré ste nám poskytli pri registrácií. Napíšte nám a poskytneme vám konkrétne osobné údaje, ktoré spracovávame.
  • Opravu a aktualizáciu údajov, ktoré spracovávame.
  • Vysvetlenie a odstránenie závadného stavu – ak si myslíte, že s osobnými údajmi nakladáme v rozpore s právnymi predpismi. Ak máte pocit, že s osobnými údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Máte právo požiadať o výmaz osobných údajov alebo o ich obmedzené spracovanie. V tomto prípade vaše údaje úplne alebo čiastočne vymažeme.

Bezpečnosť

S osobnými údajmi zaobchádzame v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Všetky osobné údaje sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup len poverené osoby. Údaje sú zabezpečené a zabezpečenie priebežne vylepšujeme.