Sephora sa zameriava na čistú krásu


Sephora „Spustili sme Clean at Sephoria, aby sme pomohli našim klientom lepšie sa orientovať v širokom sortimente kozmetických výrobkov. V spolupráci s našimi partnermi chceme pomáhať našej komunite robiť bezpečnejšie rozhodnutia týkajúce sa chemikálií v kozmetike."

Sephora sa spojila s EDF (Environmental Defense Fond) s cieľom zaoberať sa chemickými zložkami v kozmetických produktoch, o ktorých je známe, že spôsobujú environmentálne alebo zdravotné problémy.

V rámci programu sa spoločnosť Sephora zaviazala:

  • zredukovať predaj produktov, ktoré obsahujú akúkoľvek látku zo zoznamu nebezpečných chemických látok o 50% za 3 roky.
  • podporovať výmenu nebezpečných chemikálií za bezpečnejšie alternatívy u svojich výrobcov a dodávateľov.
  • rozširovať povedomie o zložení kozmetických výrobkov tým, že všetky produkty z ponuky budú mať uverejnené všetky prísady.

Na zoznam nebezpečných chemikálií sa v roku 2012 dostali látky, ktoré sa používajú v kozmetických prípravkov, ale testovaním bol zistený ich negatívny vplyv na zdravie, patria se napríklad karcinogény a/alebo látky, ktoré spôsobujú vývojové či reprodukčné poškodenia.