Kedy sa rozloží váš plast?


Na biologicky rozložiteľných plastových obaloch bude uvedený dátum recyklácie. Nový štandard by mohol pomôcť aj v kozmetickom priemysle, ktorý patrí medzi najväčších výrobcov jednorázových plastov.

Biologicky rozložiteľný plast s dátumom recyklácie

Vo Veľkej Británií bola zavedená nová norma pre biologicky rozložiteľný plast, ktorej zámerom je preniknúť cez džungľu ekologickej klasifikácie, zaujať optimistickejší pohľad a motivovať spotrebiteľa, aby urobil správnu vec. Cieľom je vytvoriť základňu na podloženie akýchkoľvek tvrdení a na vytvorenie dôveryhodnosti okolo biologicky rozložiteľných plastov.

Spoločnosti, ktoré označujú svoje obaly ako biologicky odbúrateľné, budú musieť absolvovať test, v ktorom preukážu, že sa ich plastové obaly dokážu rozložiť bez nanočastíc a mikroplastov. Spotrebitelia uvidia jasný dátum recyklácie, aby mohli obal zlikvidovať skôr, ako sa začne rozpadávať.

Recyklácia plastov

Plastové poháre sa rozložia za 336 dní

Na začiatku rozpadu sa väčšina plastov, ako sú fľaše, poháre a fólie, rozložia na oxid uhličitý, vodu a kal do dvoch rokov. Tento proces je spúšťaný slnkom, vodou a vzduchom.

Pri testoch biotransformačný vzorec rozložil polyetylénový film za 226 dní a plastový pohár za 336 dní.